Algemene voorwaarden

Algemeen

shary.nl en de shary mobiele apps, hierna te noemen “Shary” is een initiatief van Spesh en is opgericht in 2020. Lees ook de pagina “Over ons” .  Spesh is een onderneming. Shary is een project zonder winstoogmerk en zonder een zakelijk motief. Er zijn geen andere partijen of personen betrokken bij Shary, met uitzondering van vrijwilligers (moderatoren) die helpen bij het dagelijks beheer van Shary. Shary is daarom ook geen zakelijke onderneming, maar een lopend hobbyproject, waar we jou graag voor uitnodigen om aan deel te nemen. Dat doen we onder dezelfde voorwaarden: dat het gebruik door de bezoeker puur hobbymatig en zonder winstoogmerk is. Aan het gebruik van Shary kunnen geen rechten worden verleend en Spesh is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, winstderving of inbreuk van rechten – inclusief rechten van derden – en alle claims die daaruit voortvloeien – door het gebruik van Shary. Het gebruik van Shary is geheel vrijblijvend, kosteloos en geheel voor eigen risico van de bezoeker.  Shary Beta / Ontwikkeling Shary verkeerd momenteel in beta test fase 4.0 en is continu in ontwikkeling. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe web- en programmeertechnieken. Daarom kunnen er op dagelijkse basis zaken aan Shary wijzigen. Nieuwe functies worden getest en kunnen ook weer verdwijnen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan geboden functionaliteit en dat Shary niet aansprakelijk is voor verlies van gegevens door het gebruik van van experimentele functionaliteit. Shary is “werk in uitvoering” en wij stellen uw hulp hierbij bijzonder op prijs. Het melden van bugs en andere onvolkomenheden kunnen via de diverse groepen en via het contactformulier op Shary worden gemeld. Wij vragen uw begrip voor deze situatie en u gaat er nadrukkelijk mee akkoord om te functioneren als testgebruiker. 1 – Voertaal en verspreidingsgebied Shary is een Nederlandse website gericht op Nederlands sprekend publiek, specifiek in Nederland en Belgie. Shary is naast vanuit Nederland en België alleen als proef toegankelijk vanuit enkele (vakantie-) landen in de Europse unie. De voertaal op Shary is Nederlands. Pagina’s, profielen, groepen en inhoud – in de ruimste zin van het woord – dienen in het Nederlands te worden gepubliceert. Hetzelfde geldt voor discussies en commentaren, aanbieden van producten en diensten op elke mogelijke plek op Shary. Het incidenteel gebruik van anderstalige termen, spreuken, anekdotes, korte verhalen, et cetera, is uiteraard toegestaan mits dit het Nederlandstalige karakter van Shary niet verstoord. Onze beheerders toetsen en modereren de inhoud op Shary en verwachten hierbij begrijpelijke Nederlandsetalige inhoud. 2 – Niet toegestaan op Shary (en waar je een ban of volledige blokkering voor kan krijgen)
  • 2a. Racisme en antisemitisme.
  • 2b. Trollen. Posten onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen, simpelweg ‘trollen’ genoemd. Gebruikt je een proxy, of wegwerpadressen, dan kan het zijn dat we aannemen dat je minder goede bedoelingen hebt.
  • 2c. Bedreiging, seksuele intimidatie,  shaming en ander asociaal gedrag.
  • 2d. Belediging, uitschelden en ander respectloos gedrag.
  • 2e. Aanhoudende donderwolken.We staan dagelijks bloot aan veel kritiek. Kritiek is goed, we zullen je niet de mond snoeren vanwege inhoudelijke kritiek, maar vertel wel eens wat nieuws en positiefs. Aanhoudende negatieve reacties van haters, niet bedoeld om een discussie te entameren, maar wel om Shary te beschadigen of de sfeer te verpesten zijn niet okay. Hier hoort ook stalking en voortdurende lastigvallen bij. We willen graag positiviteit en gezelligheid uitstralen en dat kan alleen als we daar allemaal aan meewerken.
  • 2f. Inhoud van sadistische of gewelddadige aard; en ieder andere inhoud die pijnigen van mensen of dieren toont, of propagandeert in de ruimste zin van het woord
  • 2g. Nationaal socialistisch gedachtengoed, hakenkruizen en andere (neo-) nazi symbolen of afbeeldingen. Tevens elke inhoud die het nationaal socialistische gedachtengoed propagandeert.
  • 2h. Al het materiaal dat bedoeld is om iemands identiteit publiek te maken (“doxing”), materiaal dat dient ter chantage of afpersing en materiaal bedoeld om iemand te benadelen in de ruimste zin van het woord.
  • 2i. Materiaal betreffende zaken die bij de Nederlandse wet verboden zijn, waaronder (maar niet enkel) wapenhandel, drugshandel, kinderporno en andere afschuwelijkheden.
  • 2j. Inhoud die in strijd is met de verdere bepalingen in deze algemene voorwaarden.
Bovenstaande geldt voor alle geplaatste inhoud – in de ruimste zin van het woord. Dus ook voor commentaren, afbeeldingen inclusief memes, videobeelden en links naar inhoud op andere sites! Ook als deze inhoud wordt geplaatst onder het mom van “sarcasme” of “satire”. 3 – Materiaal uploaden / rechten / copyrights U kunt op Shary filmpjes en afbeeldingen uploaden. Upload a.u.b. alleen afbeeldingen waarvan u de rechten bezit. U kunt in juridische problemen komen wanneer u bijvoorbeeld een afbeelding plaatst waar (auteurs-) rechten van een ander op rusten. U kunt beter een link naar beschermde werken plaatsen, dan het kopiëren en uploaden. Alle kosten zoals auteursrechten en beeldrechten, alsmede juridische- en wederrechtelijke kosten worden 1:1 doorbelast aan de gebruiker die het beschermde materiaal heeft geüpload. U bent 100% verantwoordelijk voor het plaatsen van materiaal op Shary en u vrijwaart Shary volledig van iedere mogelijke schade, in welke vorm dan ook.  4 – Reclame en commercie Het is niet toegestaan om reclameboodschappen te verspreiden, op welke manier dan ook, op openbare pagina’s en profielen. Tevens is het niet toegestaan om reclame te maken voor zaken die in strijd zijn met andere regels in onze voorwaarden. Reclame maken op eigen pagina’s en in eigen groepen is toegestaan, mits deze niet in strijd zijn met andere regels in onze voorwaarden.  5 – Erotiek We zijn bereid veel door de vingers te zien, mits iedereen zich aan de simpele regels houdt.
  • 5a. Groepen en profielen die erotisch / naakt / 18+ materiaal bevatten dienen de zichtbaarheid/privacy van hun groep of pagina in te stellen op Privé en profiel-berichten in te stellen op “Alleen vrienden”.
  • 5b. 18+ materiaal, in de ruimste zin van het woord, mag alleen geplaatst worden in besloten (privé) groepen in de categorie “18+“met de volgende groeps-privacy instellingen: groepstype “privé”.
  • 5c. 18+ materiaal, in de ruimste zin van het woord, is nooit toegestaan op openbare plaatsen zoals in openbare berichten, op Pagina’s of op profielpagina’s. Dit geldt ook voor (profiel-) foto’s, banners en de inhoud van commentaren.
Zien we toch openbaar naakt voorbij komen, zal de beheerder de privacy wijzigen en je eventueel een waarschuwing sturen. Bij aanhoudend negeren van de regels kan de beheerder het volledige gebruikersprofiel aanmerken als “18+ profiel”, wat invloed heeft op de zichtbaarheid van alle berichten en het profiel van het Friendweb lid in kwestie. 6 – Rookwaren en vaping Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle Nederlandse website een totaal “etalageverbod” op rookwaren, inclusief alle benodigdheden voor elektrisch roken/vapen. Hierdoor mogen websites vanaf die datum geen afbeeldingen of promoties van dergelijke producten meer tonen of promoten, op straffe van hoge boetes. Vanaf die datum zal ook op Shary voor deze categorie dezelfde regels gelden als voor Erotiek (5). Verder geldt:
  • 6a. Groepen en profielen die materiaal m.b.t. rookwaren bevatten dienen de zichtbaarheid/privacy van hun groep of pagina in te stellen op Privé en profiel-berichten standaard in te stellen op “Alleen vrienden”.
  • 6b. Materiaal m.b.t. rookwaren, in de ruimste zin van het woord, mag alleen geplaatst worden in besloten (privé) groepen in de categorie “18+“ met de volgende groeps-privacy instellingen: groepstype “privé”.
  • 6c. Materiaal m.b.t. rookwaren, in de ruimste zin van het woord, is nooit toegestaan op openbare pagina’s of profielpagina’s. Dit geldt ook voor profielfoto’s en banners.
Bovenstaande is van kracht vanaf 1 januari 2021.Bepalingen en voorwaarden kunnen gedurende het jaar 2020 worden aangepast. Zien we toch openbare inhoud m.b.t. rookwaren voorbij komen, zal de beheerder de privacy wijzigen en je eventueel een waarschuwing sturen. Bij aanhoudend negeren van de regels kan de beheerder het volledige gebruikersprofiel aanmerken als “18+”, wat invloed heeft op de zichtbaarheid van alle berichten en het profiel van het Shary lid in kwestie. 7 – Overige bepalingen 7a. Punten systeem en virtuele portemonnee U kunt op Shary punten verdienen door berichten te plaatsen en erop te reageren. Ook door bijvoorbeeld nieuwe leden aan te brengen kunt u punten sparen. De punten vertegenwoordigen een waarde in virtuele Euro’s. U vindt uw saldo van uw punten in uw virtuele portemonnee. Van het gespaarde virtuele geld kunt u op Shary weer andere leuke dingen doen, zoals een Pro account abonnement betalen, een reclamecampagne starten (Pro account), berichten en pagina’s promoten (najaar 2020), speciale premiums en acties betalen en advertentiecampagnes starten. Het geld in uw portemonnee is dus virtueel (niet echt) en kan niet worden omgezet of ingeruild voor echte euro’s. Hoe actiever u op Shary bent, hoe rijker u (virtueel) wordt… 😉  7b. Gecontroleerd (geverifieerd) lid We bieden leden de optie om hun identiteit door ons te laten verifieren om zodoende de status “gecontroleerd lid” te krijgen. Wij controleren pasfoto en naam op een geldig identiteitsbewijs met de gegevens op het gebruikersprofiel. Indien deze overeenstemmen wijzen we de “gecontroleerd” status toe en wordt deze weergegeven middels een blauw “vinkje” bij de naam. Aan ons verstrekte foto’s van identiteitsbewijzen dienen door u onleesbaar gemaakt te worden met uitzondering van naam en foto. Indien op enig moment na het verlenen van de “gecontroleerd” status de naam of profielfoto niet meer overeenstemmen met de aangetoonde identiteit, vervalt de “gecontroleerd” status en kan deze indien gewenst opnieuw worden aangevraagd. Aan ons verstrekte indentificatiegegevens wordt na controle direct vernietigt conform de Nederlandse AVG wetgeving.  7c. Voorwaarden Pro abonnement Shary biedt een sponsoring-mogelijkheid aan in de vorm van een betaald “Pro” abonnement aan, zie voor een overzicht van de voordelen. Het Pro abonnement wordt afgesloten voor 365 dagen en wordt daarna niet automatisch verlengd. Er bestaat geen verplichting tot verlenging. Het Pro abonnement kan worden betaalt via Paypal, Credit card, overschrijving en vanuit de Shary portemonnee (punten saldo). Er is geen (tussentijdse-) gedeeltelijke of volledige restitutie mogelijk. Aan het afnemen en deelnemen aan het Pro abonnement kunnen geen rechten worden ontleend. Door gebruikt te maken van het Pro abonnement sponsort u het Shary platform en helpt u mee aan het in stand houden van Shary. 7d. Bannen, blokkeren en verwijderen Het staat de beheerder vrij om de privacy van berichten te wijzigen naar “alleen vrienden” of “alleen ik”, of deze volledig te verwijderen, mochten deze in strijd zijn met onze voorwaarden en huisregels. Hetzelfde geldt voor de privacy van groepen en pagina’s (openbaar/privé). De beheerder hoeft hier geen aankondiging van te doen. Leden die herhaaldelijk de huisregels overtreden kunnen voor bepaalde tijd worden verbannen en in het uiterste geval zelfs worden geblokkeerd. Bij het herhaaldelijk negeren van de regels m.b.t. “18+” inhoud kan de beheerder besluiten om het hele gebruikersprofiel te merkeren als “18+” waardoor de zichtbaarheid van berichten wordt beperkt en er een pop-up met waarschuwing wordt geplaats op de profielpagina. 7e. Klachten en rapporteren Heb je klachten over inhoud op Shary of over het gedrag van leden, dan kan je bij elk bericht en op elk profiel de link “Rapporteren” aanklikken. Hiermee wordt er een bericht gestuurd aan de beheerder en deze zal de rapportage in behandeling nemen en zonodig contact met je opnemen. Mocht u via het contactformulier of via info@spesh.nl een klacht willen indienen, wees dan zo volledig mogelijk over de gegevens die u wilt melden. 7f. Vragen en ondersteuning Raadpleeg voor al uw vragen de groepen Shary Support, Shary Techniek en Shary FAQ. Zowel de beheerder als de ervaren leden zullen uw vragen met plezier beantwoorden. Wilt u zelf anderen helpen? Blijf dan geduldig en beleefd, erger je niet. Niet iedereen is even technisch of handig met de computer of mobiel. Kom u er echt niet uit, maak dan gebruik van het contactformulier, of mail naar info@spesh.nl. 7g. Toepasselijk recht Op de verleende diensten van Shary is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 7h. Minderjarigen De bezoeker verklaart dat hij/zij 18 jaar of ouder is. Shary is enkel bedoeld voor volwassenen. Minderjarigen wordt verzocht om de wesite onmiddelijk te verlaten. Het is minderjarigen niet toegestaan om een account (lidmaatschap) van Shary aan te maken. Wij trachten zo goed mogelijk om inhoud die niet voor minderjarigen geschikt is te weren van de publieke delen van Shary, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 7i. Aansprakelijkheid / garantie / disclaimer Door het gebruik van Shary stemt u in met de in dit document genoemde voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden vragen wij u om uw bezoek aan Shary te staken. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bezoekers van Shary, leden en niet-leden. Shary biedt inhoud op haar website zonder enkele garantie of waarborg. Aan de inhoud op Shary kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent. Shary aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud van Shary. Shary tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Shary kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid of het juist functioneren van Shary, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Shary zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Shary kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van Shary. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op Shary. 7j. Rechten Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van inhoud van Shary in de ruimste zin van het woord maakt inbreuk op intellectuele rechten van Shary en/of haar leden. Toestemming tot het gebruik van inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. 7k. Correspondentie adres Indien u schriftelijk wilt corresponderen met Shary kunt u dit doen via het volgende postadres: Spesh Blankenstein 400,  7943 PH Meppel 7l. Slotwoord Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden overgenomen of worden gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Shary houdt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen. Hiervan zal ten alle tijden in de Support groep op Shary melding van worden gemaakt. Het verdiend de voorkeur om regelmatig deze voorwaarden te raadplagen. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 04 oktober 2020.